Stuwadoorscondities

Condities RHB Stevedoring & Warehousing - Rotterdam

Op deze pagina vindt u de stuwadoorscondities. U kunt ze doornemen door te klikken op de links op deze pagina. 

Condities

Rotterdamse stuwadoorscondities 1976

Algemene voorwaarden van de Vereniging Rotterdamse Stuwadoors, ofwel “Rotterdamse stuwadoorscondities 1976“. Gedeponeerde ter Griffie van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam op 12 augustus 1976. 

Nederlandse opslagvoorwaarden

Nederlandse opslagvoorwaarden gedeponeerd door de FENEX, Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek, ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam op 15 november 1995.

Nederlandse expeditievoorwaarden

Nederlandse expeditievoorwaarden 1 mei 2018 zoals gedeponeerd bij de rechtbank te Amsterdam onder nummer 23/2018 en bij de rechtbank te Rotterdam onder nummer 16/2018.